Centrum Plan Schaijk

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is.
Geen enkele van de deelnemende partijen aan de ontwikkeling van het centrum van Schaijk is aansprakelijk voor deze onvolkomenheden en/of onjuistheden. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

De informatie op www.centrumplanschaijk.nl wordt regelmatig aangevuld en kan te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden gewijzigd.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van www.centrumplanschaijk.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.